Rečníci 11. ročníka

MIROSLAV JANOTA - IPA SlovakiaMIROSLAV JANOTARiaditeľ podniku, Schaeffler Skalica
Pre spoločnosť Schaeffler pracuje od roku 1998, najskôr v oblasti IT a podnikových procesov a následne od roku 2007 viedol odbor logistiky. V období 2009 – 2013 pracoval v sesterskej spoločnosti Schaeffler Kysuce a.s. v oblasti riadenia výroby, čomu sa po návrate do Schaeffler Skalica spol. s r.o. venuje doteraz, aktuálne v pozícii riaditeľa závodu Automotive a konateľa spoločnosti Schaeffler Skalica. Pozíciu konateľa zastáva aj v sesterskej spoločnosti na Kysuciach, ako aj v českých výrobných závodoch v Lanškroune a Svitavách združených v spoločnosti Schaeffler Production s.r.o. a obchodnej spoločnosti Schaeffler CZ s.r.o. Súčasťou práce je riadenie spoločnosti v celej šírke vyplývajúcich kompetencií, vrátane optimalizácie výrobných ako aj nevýrobných procesov, podpory a presadzovania stratégie spoločnosti Schaeffler aj v nových oblastiach, ako je udržateľnosť. Voľný čas venuje rodine, spoločným aktivitám, prírode a rekreačnému športu.
FILIP HENČ - IPA SlovakiaFILIP HENČRegionálny manažér pre neustále zlepšovanie a inovácie, MATADOR Automotive Vráble
Po 17tich rokoch odborných skúseností v oblasti kvality a Lean v rôznych výrobných a automobilových závodoch sa zameriava na Lean, Kaizen, Continuous Improvement, Six Sigma projekty prepojené na požiadavky Quality Management System. Riadil a implementoval Lean metódy a nástroje v „green field“ aj „brown field“ závodoch, ktoré boli založené na princípoch Toyota Production System alebo World Class Manufacturing. Bol pri zmene koncepcie skladovej logistiky a inštalácii nového regálového systému na základe materiálového toku. Podieľal sa na optimalizácii všetkých logistických skladových priestorov zohľadňujúcej dopyt zákazníkov a výrobných priestorov. V súčasnosti sa vo veľkej miere venuje optimalizácií layoutov závodov Matador Automotive v rámci strednej a východnej Európy. K jeho záľubám patrí príroda, ekológia, turistika a prekvapivo, zlepšovanie sa.
FRANTIŠEK DUCHOŇ - IPA SlovakiaFRANTIŠEK DUCHOŇProfesor, STU Bratislava, FEI
Pôsobí ako profesor na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v odbore Kybernetika. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky, zakladateľom a aktuálnym predsedom Národného centra robotiky a riaditeľom Digitálneho Inovačného Hubu Science City. Odborne sa venuje predovšetkým robotike. Profesijne vyrastal v oblasti mobilnej robotiky, ale spolupráce s praxou ho priviedli aj k robotike priemyselnej. Vzhľadom na blízkosť priemyslu sa začal zaoberať aj modelovaním výrobných systémov a aktuálnym požiadavkám na tieto výrobné systémy. V súčasnosti je autorom alebo spoluautorom takmer 200 publikácií o robotike a príbuzných odboroch, má za sebou niekoľko desiatok výskumných projektov aj v pozícii zodpovedného riešiteľa. Niekoľkokrát bol hodnotiť aj H2020 projekty súvisiace s robotikou a v roku 2015 spolu s kolektívom získal cenu za Najlepší prístup inovátora k transferu technológie.
RADOSLAV ONDREJMIŠKA - IPA SlovakiaRADOSLAV ONDREJMIŠKAVýrobný riaditeľ, SECOP
45-ročný vyštudovaný elektrotechnický inžinier, už 18 rokov verný jednej spoločnosti. Začínal ako technológ vo výrobe, kde sa podieľal na relokácii výroby zo zahraničia na Slovensko, jej rozbeh a stabilizáciu. Mal možnosť byť zodpovedný za implementovanie výroby kompresora postaveného na novej platforme. Podieľal sa na rôznych Lean projektoch, čo mu prinieslo vedomosti a skúsenosti, ktoré uplatnil neskôr pri riadení výroby. Vo voľnom čase sa venuje rodine a ak mu zvýši čas, tak si rád prečíta dobrú knižku, alebo si ide zabehať.
ĽUBOMÍR ŠVEC - IPA SlovakiaĽUBOMÍR ŠVECKonateľ, ŠVEC GROUP
Slovenský podnikateľ, ktorý pred 30. rokmi založil svoju prvú strojársku spoločnosť ŠVEC a SPOL a položil tak základy pre firmy združujúce sa pod skupinou ŠVEC GROUP. Firma sídliaca vo Vrábľoch, ktorá pomáha k rozvoju svojho regiónu nie len ponukou práce, ale aj podporou aktivít organizovaných v okolí. Nadšený cyklista, ktorý sa snaží motivovať svojich zamestnancov a sám sa tiež zapája do firemnej súťaže „do práce na bicykli“. Zakladajúci člen občianskeho združenia INOVATO, ktoré spája rôzne firmy, inovuje a rozvíja spolupráce.
TOMÁŠ VRAVKO - IPA SlovakiaTOMÁŠ VRAVKOCo-Founder & Sales Manager, AYES
Tomáš sa venuje „smart glasses“ už viac ako 4 roky, kedy začala táto technológia nachádzať uplatnenie v najvyspelejších svetových spoločnostiach. Odvtedy nazbieral skúsenosti s implementáciou technológie vo veľkých aj menších spoločnostiach v rôznych segmentoch priemyslu. Vďaka predošlým skúsenostiam aj z iných odvetví dokáže spolu so svojím tímom dodať kompletné riešenie: od predstavenia technológie, cez analýzu využitia až po implementáciu a užívateľskú podporu.
VÁCLAV PIXA - IPA SlovakiaVÁCLAV PIXATechnický riaditeľ, Robert Bosch
Absolvent ČVUT strojárskej. Pracoval v ČS leteckom priemysle v odbore CNC obrábanie. Od roku 1992 pôsobil v koncerne Robert Bosch na rôznych technických pozíciách. Významnými míľnikmi boli práca pre úsek palivových systémov s celosvetovou zodpovednosťou a vedenie projektu Premena konvenčného výrobného podniku na štíhly. V rokoch 2011 až 2022 viedol pobočku firmy Bosch v Českých Budejoviciach ako technický riaditeľ a konateľ spoločnosti. K jeho záľubám patrí bežecké lyžovanie a cyklistika.
LUKÁŠ KNAP - IPA SlovakiaLUKÁŠ KNAPPOMS ENGINEER , Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia
Je príkladom toho, že vytrvalosťou a húževnatosťou človek dokáže veľa, pokiaľ sa nevzdá a je ochotný na sebe pracovať. Svoju kariéru začal v októbri 2010 ako operátor výroby na výrobnej linke v automobilovom priemysle. Do troch mesiacov ovládal každú pracovnú pozíciu a stal sa team lídrom. Po deviatich mesiacoch postúpil na pozíciu supervízor výroby junior a bol pri nábehu nového projektu. Následný prestup na pozíciu supervízor logistiky mu doplnil vzdelanie a pomohlo mu pochopiť princípy logistiky a logistických tokov. Po absolvovaní rôznych kurzov, stáži a školení prešiel na pozíciu procesného inžiniera a po roku sa stal projektovým lídrom a rozbiehal niekoľko úspešných projektov. Dnes pracuje ako priemyselný inžinier pre spoločnosť Plastic Omnium v Lozorne, ktorá je svetovým lídrom na výrobu plastových palivových systémov. Spoločne s manažmentom spoločnosti postupne zavádzajú prvky Industry 4.0 do výrobných a logistických procesov. Je nadšenec smart energy a fanúšik technológií, inovácií a virtuálneho sveta. Študent Univerzity Tomáša Bati v Zlíne, rekreačný športovec a dobrodruh, manžel a hrdý otec dvoch detí. Taktiež si rád pochutná na dobrom jedle a pive s rodinou a priateľmi.
FRANTIŠEK HARČÁR - IPA SlovakiaFRANTIŠEK HARČÁRGenerálny riaditeľ, ANDRITZ Slovakia
Vyštudovaný strojár, konštruktér, ktorý jednu dekádu svojho života strávil v zahraničí, kde pracoval pre R&D centrum vyvíjajúce profesionálne ručné náradie, aby po návrate na Slovensko mohol zužitkovať zozbierané skúsenosti v rôznych riadiacich pozíciách v spišskonovoveskom závode na výrobu kompresorov, odkiaľ v roku 2018 odišiel do firmy patriacej rakúskemu koncernu, kde zastáva pozíciu generálneho riaditeľa. Je zanietený cyklista a lyžiar, fanúšik Fraisera a milovník dobrého jedla a vína, ktorého cieľom je, aby všetko to, čo robí, robilo ľudí okolo neho a jeho samotného šťastným.
PETR KOUTNÝ - IPA SlovakiaPETR KOUTNÝINspectorAI services
Počas 32-ročnej praxe, po absolvovaní Technickej univerzity v Brne a VŠ marketing v Prahe, prešiel rôznymi pozíciami. Od roku 1994 pracoval vo vedení spoločností ako obchodný, marketingový, technický manažér - ITW a ako výrobný manažér - Metaldyne, Edwards Atlas Copco. Je zakladateľom firiem v presnom strojárstve - S&K Tools, pôsobil ako start ups manažér - RIBE CZ, Michel Präzisionstechnik CZ, stoba Precizní Technika a CEO zahraničných firiem, dodávateľov komponentov do OEM Automotive, pracoval na ohodnocovaní a predaji firiem. Počas praxe kontinuálne pracoval na rozvoji procesov firiem a ich hodnoty použitím techník Lean Six Sigma a s dôrazom na zmeny, inovácie – v oblasti detekcie chýb na koncepte Al Inspector one, získal Zlatú medailu na BVV 2021. Je členom Cluster Inovato zameriavajúci sa na optickú kontrolu a detekciu vizuálnych chýb systémom s umelou inteligenciou. Rád o veciach premýšľa počas dlhých túr po hrebeňoch hôr, údoliach, parkoch alebo mestami, najmä tých s bohatou históriou a pamiatkami. Preto obľubuje Európu, rád stretáva ľudí z rôznych kultúr a pracuje s nimi v tímoch. Keď môže, vezme lyže a užíva si zjazdy na snehu alebo s bežkami po lese.
RADOSLAV DOHNAL - IPA SlovakiaRADOSLAV DOHNALManažér oddelenia Procesné Informácie & Automatizácia, SLOVNAFT, a. s.
V Slovnafte pracuje od roku 1989. Začínal v robotníckych funkciách. Vysokoškolské štúdium na Ekonomicko-správní fakulte na Masarykovej univerzite v Brne absolvoval popri zamestnaní. Pracoval ako špecialista na oddelení materiálovej bilancie podniku, neskôr ako špecialista na útvare SCM, Riadenie dodávateľského reťazca, kde bol zodpovedný za prípravu týždenných rozvrhov výroby pre rafinériu a rozvrhov kompaundácie motorových palív. V tomto období navrhol, vybudoval a zaviedol do používania databázový systém umožňujúci prepojenie rozvrhov odsunu produktov s výrobnými rozvrhmi. Po ukončení štúdia viedol oddelenie Rozvrhovania výroby, neskôr pôsobil ako senior expert v centrále skupiny MOL pre produktovú líniu plastov. Po ukončení pôsobenia v centrále MOL bol poverený úlohou implementovať systém na rekonciliáciu materiálovej bilancie podniku ako vedúci oddelenia Bilancovanie výroby. Od februára 2022 vedie oddelenie Procesné Informácie & Automatizácia.
JOZEF TOMOVČÍK - IPA SlovakiaJOZEF TOMOVČÍKLean Coordinator, Unomedical Michalovce
Jozef má 10-ročné skúsenosti z prvej ruky v medzinárodných výrobných spoločnostiach- Automotive a MedTech. Svoju kariéru naštartoval výzvou, akou je Automotive, kde sa venoval návrhu, plánovaniu, implementácii a zlepšovaniu výrobných procesov. Mal výnimočnú možnosť byť pri zrode nového závodu na zelenej lúke v Rumunsku, kde mohol aplikovať a vylepšovať best practice svojej materskej pobočky na Slovensku. Zlepšovanie procesov ho oslovilo natoľko, že sa rozhodol rozširovať svoje znalosti v tejto oblasti. V MedTech priemysle začínal na pozícii Industrial Engineer, čo mu umožnilo spoznať tento typ priemyslu v rôznych krajinách, kde jeho aktuálny zamestnávateľ pôsobí. V súčasnosti vedie Lean team v michalovskom závode na Slovensku, kde sa usiluje o to, aby sa ľudia v tomto závode pozerali na svoje procesy "Lean pohľadom".