Predstavujeme vám rečníkov XII. ročníka...

Peter Novák - IPA SlovakiaPeter NovákCI LSS Manager, Miba Steeltec
Vášni pre zlepšovanie čohokoľvek prepadol niekde na začiatku 21. storočia, kedy pochopil, že aj malými drobnosťami sa dajú meniť veľké veci. A v spojitosti s dátami a ich pochopením sa dajú robiť správne rozhodnutia. Dodnes sa venuje zlepšovaniu rôznymi formami. Jeho technokraticky zameraný pracovný svet rád dopĺňa rozširovaním si obzoru v oblasti psychológie, kulturológie, vzťahov a pod. Z prijatia existencie, pochopenia a prepojenia oboch svetov vyplýva obrovské množstvo možností ako, kde, čo a kedy zlepšovať. Zlepšovať sa totiž dá donekonečna.... Naozaj?
Ľubomír Popovič - IPA SlovakiaĽubomír PopovičGenerálny riaditeľ, PELLENC, s.r.o.
Ľubomír Popovič ukončil VŠ v Žiline. 13 rokov pôsobil v automobilovom priemysle v spoločnosti PSA Peugeot Citroën v Trnave na viacerých pozíciách – technik, manažér kvality, manažér výroby. Už 6 rokov pôsobí v spoločnosti Pellenc, v súčasnosti zastáva pozíciu generálny riaditeľ. Zo záľub je na 1. mieste rodina, nasleduje práca – „keby ma to nenapĺňalo, tak to nerobím“ a zriedkavo je to tiež bedminton.
Martin Suchý - IPA SlovakiaMartin SuchýMartin Suchy Operations Manager IS, Vertiv Slovakia, a.s.
Martin ukončil VŠ na STU MTF v odbore manažment priemyselných podnikov. Viac ako 20 rokov pôsobína viacerých vedúcich pozíciách v nadnárodných spoločnostiach rôzneho zamerania: VW, Kimberly Clark alebo Emerson. V súčasnosti pracuje pre spoločnosť Vertiv ako manažér prevádzky. Neustálemu zlepšovaniu a prvkom štíhlej výroby sa venuje od roku 1998 a v spoločnosti KCC viedol Operational excellence iniciatívu. Zo záľub sa venuje záhrade, rekreačne športu a už 5 rokov aj otužovaniu.
Miroslava Remenárová - IPA SlovakiaMiroslava RemenárováPredseda predstavenstva, Britská obchodná komora na Slovensku
Viac ako 20 rokov je súčasťou leadership tímov v nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich v automotive, FMCG/Retail/e-commerce a Telco, kde sa špecializuje na public affairs, marketing, komunikáciu a vybrané oblasti ESG. Inšpirovaná Brettom Minchingtonom a jeho prístupom k Employer Brandingu sa už siedmy rok expertne venuje téme atraktívnej zamestnávateľskej značky. Tieto znalosti úspešne využila pri príprave a realizácii náborových kampaní vo firmách, kde pôsobila, ako napr. Jaguar Land Rover či predtým v Amazon a pri dizajnovaní firemných programov angažovanosti zamestnancov. Ako členka rôznych priemyselných združení a od r. 2019 ako predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory na Slovensku sa podieľa na vytváraní priaznivých podnikateľských podmienok a podpore pozitívnej reputácie krajiny pri rozvoji obchodnej spolupráce so Spojeným kráľovstvom. Aktuálne pôsobí aj ako konzultantka vo firme COMMUNITY.
Peter Tkáč - IPA SlovakiaPeter TkáčCEO, Spinbotics s.r.o.
Peter je skúsený vývojár robotických zariadení a systémov s preukázanou históriou patentových práv a práce v robotike, automatizačných systémoch a výrobnej technike. Po ukončení Technickej univerzity v Košiciach sa špecializoval na robotiku, zamestnal sa vo vedecko-výskumnom ústave, kde na úseku robotiky spolu s kolegami úspešne vyvinul a integroval viacero automatizačných riešení a spolupracoval na viacerých významných projektoch a riešeniach s organizáciami v rámci EÚ, ako napríklad Európska organizácia pre jadrový výskum CERN. V roku 2020 založil spoločnosť Spinbotics, v ktorej sa, spoločne so svojím tímom, venujú vývoju a výrobe modulárnej robotickej stavebnici, postavenej na unikátnej kombinácii proprietárneho hardvéru, softvéru a digitálnej integrácie, pomocou ktorej pomáhajú výrobným SMEs zvyšovať výrobnú kapacitu, prekonávať problém s nedostatkom pracovnej sily a odbremeňovať ich kvalifikovaný personál od výkonu jednoduchých a repetitívnych manuálnych úloh. Je vášnivým šachistom, neustále sleduje novinky ohľadom vedy a techniky a rád číta psychologickú literatúru a literatúru osobnosti. Všetok svoj voľný čas venuje svojej rodine a blízkym kamarátom.
Jana Michelová - IPA SlovakiaJana MichelováManažérka aplikačných technológií IE WBS, Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
Jana Michelová nastúpila do spoločnosti Continental Zvolen v roku 2017 na pozíciu manažérky inovácií, a to po 10 rokoch pôsobenia v automobilovom priemysle. V r. 2018 bol výrobný závod Continentalu vo Zvolene vymenovaný za jeden z dvoch modelových závodov Industry 4.0 pre divízie Automotive v Continentale. Projekty I4.0 modelového závodu vo Zvolene zahŕňajú aktivity, ako napr. automatizovaný materiálový tok, big data, digitalizácia a automatizácia procesov, HMI a mnohé ďalšie. Jana Michelová má vysokoškolské vzdelanie so zameraním na manažérstvo kvality, ako aj ukončené postgraduálne štúdium projektového manažmentu absolvovanom na Univerzite L´ENSAM vo Francúzsku. V roku 2020 sa Jana Michelová stala manažérkou oddelenia Centrálneho priemyselného inžinieringu, za oblasť spracovania dát a digitalizácie pre obchodnú oblasť Wheel Brake solutions. V roku 2022 zmenila pozíciu a stala sa manažérkou IE aplikačných technológií, digitalizácie a spracovania dát pre IE WBS, kde pôsobí dodnes. Je mamou 2 detí, optimistka, raz by rada zabehla maratón. Venuje sa športom ako beh, tanec - hip hop a miluje cestovanie.
Jaroslav Holeček - IPA SlovakiaJaroslav Holeček
Počas svojej viac ako 30 ročnej praxe sa stal odborníkom v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vzdelávania, priemyselného manažérstva a automobilového priemyslu. Od roku 1998 pôsobil vo funkciách člena predstavenstva a personálneho riaditeľa v koncerne Volkswagen, najskôr v Bratislave, neskôr 5 rokov v portugalskom Setúbale a 2,5 roka v ruskej Kaluge. Od roku 2011 bol uvoľneným manažérom Volkswagen Slovakia a. s. pre funkcie vo Zväze automobilového priemyslu a pre projekt spolupráce s univerzitami. V rokoch 2012 až 2017 pôsobil vo funkcii prezidenta a výkonného viceprezidenta Zväzu automobilového priemyslu a ako zástupca zamestnávateľských zväzov inicioval transformáciu odborného vzdelávania a prípravy absolventov pre potreby trhu práce. V rokoch 2013-2018 bol hosťujúcim profesorom na SF TUKE v Košiciach a na MtF STU v Trnave. Je držiteľom čestného titulu doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udeleného za prínos v oblasti priemyselného inžinierstva, špecificky so zameraním na manažment ľudských zdrojov, vzdelávanie a riadenie výkonnosti zamestnancov a interkultúrny manažment. Od r.2018 je dôchodca a spolupracuje so združením ING4UM na projekte vzdelávania zamestnancov pre Industry 4.0.
Martin Hric - IPA SlovakiaMartin HricConsultant Freelancer, IA4DC
Pracuje ako Consultant freelancer v oblasti digitálnej transformácie FMCG závodov. Do roku 2022 bol Senior Director Automation Mondelez EU, zastával pozíciu programového riaditeľa pre zavádzanie kolaboratívnej robotiky a AGV v Mondelez EU, súčasne bol členom tímu na zavádzanie Digitalizácie Mondelez EU. Pôsobil aj ako Senior Director Manufacturing South & Central EU, zaoberal sa Leadership Operačného klastru potravinárskych závodov, zavádzaním IL6S, zmenou kultúry podľa Franklin Covey. V minulosti zastával aj pozície Director plant Bratislava, Manager plant Jacobs/Dadak Valašské Meziřičí, procesný inžinier.
Martin Mach - IPA SlovakiaMartin MachVýrobný riaditeľ ihličkových ložísk BD Bearings , Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Martin nastúpil do spoločnosti Schaeffler Skalica v roku 1998. Vo firme pôsobil na viacerých pracovných pozíciách, ako AV -Technik, Disponent, Controling, vedúci segmentu a zároveň prešiel rôznymi oddeleniami - HR, FiCo, výrobou, čo mu umožnilo rozhľad v ďalšom pracovnom rozvoji. Viac ako 10 rokov pôsobí na vedúcej pozícii a v súčasnej dobe riadi výrobnú jednotku Automotiv na výrobu ihličkových ložísk, pod ktorú spadajú 4 samostatné výrobné segmenty . Za dôležité považuje komunikáciu, kontinuálne vzdelávanie a udržateľnosť . Svoj voľný čas trávi s rodinou a ak zvýši čas, rád ho rozdelí medzi ľadový hokej , bicyklovanie, futbal prípadne stolný tenis.
Martin Grejták - IPA SlovakiaMartin GrejtákDigital Twin Leader JIT & Structures EU, Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Prešov
Čerstvý 40-tnik pôsobí v oblasti automotive nepretržite už od svojich štúdií. Skúsenosti zbieral tak ako u OEM výrobcu, tak aj v dodávateľskom reťazci. Prešiel si viacerými pozíciami od logistiky, cez neustále zlepšovanie až po riadenie závodu. Od roku 2020 pomáha v spoločnosti s digitálnou transformáciou cez budovanie digitálneho dvojčaťa. V rámci voľného času ho stretneme na dobrom koncerte, v horách či za volantom auta.
Branislav Rabara - IPA SlovakiaBranislav RabaraRiaditeľ, Bizzcom, s.r.o..
Peter Čubanák - IPA SlovakiaPeter ČubanákCEO / CTO, SmartVision s.r.o.