1. Účastníci>2. Objednávateľ>3. Rekapitulácia
Do 31.12.2018

Počet objednaných lístkov
1

Celková cena
350 € bez DPH

Zľavový kód


Účastník 1  Kontaktná osoba, ak je iná ako účastník konferencie    


Kontaktnej osobe zasielame potvrdenie o záväznom prihlásení a zálohovú faktúru. Obdrží tiež kópiu ogranizačných informácií, ktoré zasielame účastníkom.

Pokračovať ako:

Položky označené s * sú povinné.