2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023    

2018

 1. Prečo je flexibilná výroba budúcnosťou? Maurizio Porta, Porta Solutions
 2. Digitálny podnik - Protherm Production, Tomáš Šlambora a Juraj Hornáček, Protherm Production
 3. Smart riešenia v OMS, Radovan Slíž, OMS
 4. Hierarchia a vzťahy v tíme v kolektívnom športe, Richard Lintner, Pro-Hokej
 5. Riadenie zmeny, Pavol Ježík, Škoda Vagonka
 6. Produktivita - keď majiteľ - neodovzdáva funkciu manažérovi, Miroslav Galuška
 7. Koučing Kata v Schaeffler Kysuce pre podporu Lean myslenia, Michal Šašváry a Rastislav Majerík, Schaeffler Kysuce
 8. Kusová a sériová výroba v súčasnosti na Slovensku, Róbert Gregorovics, HF NaJUS
 9. Jednoduché riešenia, ktoré pomáhajú prekonať veľké zmeny, František Kall, Whirlpool Slovakia
 10. Smart factory a inovatívna mobilita v praxi, Roman Heřmánek, Carrier Refrigeration Operation Czech Republic a Ivan Gallo, East-Gate
 11. Danfoss Plant transformation towards Smart Factory, Marcel Dubec a Jozef Hamar, Danfoss Power Solutions
 12. Lean Six Sigma v procese poskytovania úverov, Miriam Kasanická, Tatra Banka