13.10.2022     14.10.2022    

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie 11. ročníka konferencie

Jozef Krišťak a Ján Košturiak, moderátori
09:15 - 10:00

ANDRITZ Slovakia s.r.o. – Náš príbeh


• Kto sme
• Čo robíme a prečo to robíme
• Čo chceme robiť a budeme robiť
• Čo k tomu budeme potrebovať
František Harčár, Andritz Slovakia
10:00 - 10:45

Ako vybudovať výrobnú strojársku firmu


• Ako budovať výrobnú strojársku firmu bez zahraničného kapitálu
• Ako sa z konštruktéra môže stať podnikateľ a vybudovať firmu - mať víziu, ľudí, zdroje, systém, pravidlá a možnosť neustále budovať firemnú kultúru
Ľubomír Švec, ŠVEC GROUP
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 12:00

Štíhly podnik a jeho vedenie


• Výrobné procesy a ich nastavenie
• Význam kvality pre stabilné procesy
• Organizácia štíhleho podniku
• Diskusia k téme
Václav Pixa, Robert Bosch
12:00 - 12:45

SECOP a jeho cesta k digitalizácii


• Predstavenie spoločnosti SECOP
• Prečo sme mali potrebu digitalizovať
• Aký bol začiatok
• Cesty, ktorými sme sa vydali
• Kde sa teraz nachádzame
Radoslav Ondrejmiška, SECOP
12:45 - 14:00

Spoločný obed

14:00 - 14:45

Kaizen ako systémový prístup na riešenie operatívnych problémov v Matador Automotive


• Ako začať od nuly na brown fielde?
• Budovanie Kaizen tímu a organizácia procesu vs tlak na výsledky
• Kaizen „basics“ vs Industry 4.0
• Ako ďalej zlepšiť proces Zlepšovania?
Filip Henč, MATADOR Automotive Vráble
14:45 - 15:30

WoW - War on Waste

WOW je program ktorý slúži na zlepšenie ukazovateľov dostupnosti - Availabity, výkonnosti - Performance a kvality - Quality ako aj na zlepšenie presnosti zberu vstupných dát týchto ukazovateľov. Za hlavnú úlohu si kladie zlepšenie rozdielov v skutočnej spotrebe materiálu oproti plánovanej spotrebe materiálu - MUV a celkovej efektívnosti zariadenia - OEE. Pomocou denných stretnutí vo výrobe dokážeme promptne a efektívne reagovať na vzniknuté abnormality.
Jozef Tomovčík, Unomedical Michalovce
15:30 - 16:00

Prestávka na kávu a networking

16:00 - 16:45

Cesta k uhlíkovej neutralite – šance a výzvy


• Stratégia spoločnosti Schaeffler
• Opatrenia a projekty pre redukciu CO2
• Zapojenie a motivácia pracovníkov
Miroslav Janota, Schaeffler Skalica
16:45 - 17:30

Digitalizácia v Slovnafte – stratégia, výzvy a smerovanie


• Industry 4.0 v odvetví spracovania ropy - Downstream
• Výzvy digitalizácie pre Slovnaft, a.s.
• Stratégia spoločnosti – MOL Group Strategy 2030+
• Nástroje digitalizácie - Program 3D - Downstream Digital Development
• Digitalizácia prevádzkových údajov – rozhodovanie na základe dát
Radoslav Dohnal, Slovnaft
17:30 - 19:00

Prestávka na ubytovanie a networking

19:00 - 22:00

Večerný program s rautom

09:00 - 09:45

Stav súčasnej robotiky na Slovensku a vo svete


• Stav súčasnej robotiky
• Predstavenie svojho pracoviska a aktuálnych projektov
• Poukázanie na nekorektné informácie zo strany niektorých obchodníkov poskytujúcich robotické riešenia
František Duchoň, STU FEI
09:45 - 10:30

Spoľahlivá optická detekcia povrchových mikrochýb na produktoch systémom s umelou inteligenciou


• Súčasný stav vo firmách – manuálna kontrola dielcov a jej obmedzenia
• Možnosť nasadenia systému na báze umelej inteligencie
• Príklad najnovšieho dodávaného systému s použitím umelej inteligencie
• Extrémne presné získané dáta, ich objem, štatistiky umožňujú nevídané optimalizácie procesov
• Predstavenie použitej platformy uvoľnenej u OEM zákazníkov
• Príklady vhodného nasadenia v praxi
Petr Koutný, INspectorAI services
10:30 - 11:00

Prestávka na kávu a networking

11:00 - 11:45

Využitie chytrých okuliarov a rozšírenej reality v praxi


• Predstavenie AYES
• Prehľad chytrých okuliarov
• Ich hlavné využitie vo výrobe
• Referenčné projekty
Tomáš Vravko, AYES
11:45 - 12:30

Skutočná cena implementácie prvkov Industry 4.0 a digitalizácie


• Predstavenie spoločnosti Plastic Omnium
• Využitie nástrojov Industry 4.0 a digitalizácie v spoločnosti
• Digitalizácia vs. operátor
• Lídri digitalizácie
Lukáš Knap, Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia
12:30 - 13:00

Spoločný obed a ukončenie konferencie

Zmena programu je vyhradená.