PROGRAM NA ROK 2024 PRIPRAVUJEME

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie XII. ročníka konferencie

09:15 - 10:00

Cesta k digitálnej transformácii v LEAR


• 7 levelov digitálneho dvojčaťa
• Ako vyzerá digitálne dvojča v LEAR?
• Lessens learned – čo sme sa naučili a čo si s toho môžete zobrať pre seba
Martin Grejták, Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Prešov
10:00 - 10:45

Cesta za Smart factory v Continental Zvolen


• História I4.0 modelového závodu
• Príklady uskutočnených projektov
• Lessons learned
Jana Michelová, Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 12:00

Kľúč k udržateľnej budúcnosti


• Majte správnych ľudí v správny čas na správnom mieste
• Pracovný trh, z ktorého čerpajú výrobné spoločnosti na Slovensku, dosahuje najmä posledných päť rokov svoje limity
• Kto drží v rukách kľúč k príležitostiam aj rizikám?
• Prichádza čas na tzv. odvážny leadership?
Miroslava Remenárová, Britská obchodná komora na Slovensku
12:00 - 12:45

Vzdelávanie a potreba jeho transformácie


• Vzdelávanie a potreba jeho transformácie na trhu práce, diskusia s Jankom Košturiakom
• Vzdelávanie zamestnancov priemyslu pre potreby Industry 4.0
Jaroslav Holeček, bývalý prezident Zväzu automobilového priemyslu
12:45 - 14:00

Spoločný obed

14:00 - 14:45

„Ako malou skupinou drobných zlepšení dokážeme otočiť tanker“


• Prečo nám dáva zmysel venovať úsilie do drobných zlepšení
• Ako sme začali pracovať a čím sme si v rámci riadenia a zavádzania drobných zlepšení prešli
• Ako digitalizácia zmenila, zrýchlila a uľahčila drobné zlepšovanie
• Ako nám drobné zlepšovanie pomohlo k vyššej angažovanosti ľudí
• Aký silný vplyv majú drobné zlepšenia na chod celého kolosu - ako sme drobnými zlepšeniami otočili tanker
Peter Novák, Miba Steeltec, s.r.o.
14:45 - 15:30

Riadenie výrobného závodu


• Stručné predstavenie spoločnosti
• Meranie procesov – prečo je to dôležité
• Transformácia – neustále zlepšovanie
Ľubomír Popovič, Pellenc s.r.o.
15:30 - 16:00

Prestávka na kávu a networking

16:00 - 16:45

Low Cost automatizácia – Kara Kuri


• Hľadanie potenciálov a nové riešenia
• Zvyšovanie pridanej hodnoty a komunikácia
• Výhody zavedenia
Martin Mach, Schaeffler Skalica, spol. s.r.o.
16:45 - 17:30

Ako sa mi podarilo vybudovať adaptívnu výrobnú prevádzku alebo Ako riadiť neustálu zmenu


• Správni ľudia na správnych miestach - výber a development
• Zostavenie core tímu a definovanie cieľov
• Zdieľanie skúseností a vyhľadávanie talentov
• Budovanie dôvery a zvyšovanie flexibility
Martin Suchý, Vertiv Slovakia, a.s.
17:30 - 18:30

Prestávka na ubytovanie a networking

18:30 - 22:00

Večerný program s rautom

Kristína Mečko a La Rosa dance group

18.10.2023 - 2. deň konferencie

08:30 - 09:15

Modulárna robotika


• Stručné predstavenie spoločnosti a jej vzniku
• Modulárna robotika vs. tradičné robotické riešenia
• Prínosy modulárnej robotiky pre výrobné SMEs
• SpinBot: Modulárny robot v praxi
Peter Šmeringai, Spinbotics s.r.o.
09:15 - 10:00

Revolúcia v manufaktúre a využitie moderných technológií v jej prospech


• Vizuálne navádzania pracovníkov
• AI kolaboratívna kontrola kvality
• AR virtualizácia kontroly kvality
• Robotická kolaborácia
Peter Čubanák, SmartVision s.r.o.
10:00 - 10:30

Prestávka na kávu a networking

10:30 - 11:15

Virtuálna realita Bizzcom


• Digitálna transformácia
• Cesta k produktu
• Výhody využitia AR/VR pri návrhu zariadenia
Lukáš Ševečka, Bizzcom s.r.o,.
11:15 - 12:00

Ak digitalizovať, tak len s Lean a automatizáciou


• Ako dobre zavedené výrobné systémy, spolu s kultúrou a hodnotami firmy - Frankly Covey - vytváraju prostredie pre automatizáciu
• Zdieľanie skuseností s digitalizáciou vzhľadom na zabezpečený zber dát - cez PLC-OPC-IOT, MS Azure a tvorbu aplikácií
• Skúsenosti s digitalizáciou pre potentciálne zhasnutie svetiel lights off manufacturing
Martin Hric, IA4DC
12:00 - 13:00

Spoločný obed a ukončenie konferencie

Výrobné podniky patria k základným stavebným kameňom našej spoločnosti. Aj dnes, tak ako v minulosti, čelia rôznym výzvam. Podelíme sa spoločne o skúsenosti i príbehy, ako rozvíjate svoju výrobu.

O čom chceme diskutovať:

Chýbajú kvalifikovaní, schopní ľudia. Mení sa sociálne správanie ľudí.
Zápasíme s pasivitou, menšou ochotou ľudí pracovať nadčas, cez víkendy a hlavne v noci. Namiesto kariéry, mnohí zvyšujú dôraz na voľný čas, zdravý životný štýl, slobodu v práci a nezávislosť.

Ceny vstupov sa rýchlo menia.
Problémom nie je len inflácia a vojna na Ukrajine. Dá sa očakávať aj nedostatok surovín vďaka extenzívnemu rastu „rozvojových“ krajín. Namiesto G7 budeme viac vnímať silu nielen E7 (Čína, India, Brazília, ...) ale aj krajín ako Pakistan, Bangladéš, Nigéria a ďalších.

Rýchly rozvoj informačných technológií dramaticky zvyšuje tlak na inovácie v podnikoch.
Bežnou súčasťou našich procesov musia byť technológie ako AI, IoT, AR, Digitálne dvojča, Coboti, 3D, ...

Mení sa vzťah k planéte.
Zodpovedáme za stav v akom odovzdáme planétu našim deťom. Všetko „zelené“ je preto dôležité a vôbec nejde len o uhlíkovú neutralitu.  Menej použitých zdrojov je aj menej peňazí.

Čomu inému čelíte vy? Dajte nám vedieť.