Ukážka programu 2019 / Program na rok 2020 pripravujeme

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie konferencie

Moderátori
Jozef Krišťak, Róbert Debnár, Ján Košturiak
09:15 - 10:00

Nové trendy v manažmente výroby / EN tlmočené


• Prečo je dôležitý integrovaný prístup k zlepšovaniu?
• Rola senior lídra v procese zmeny
• Merania, benchmarking a zameranie sa na výsledky - výkon a prax
• SABMiller prípadová štúdia - prístup a výsledky
Ed Koch, Konzultant, Competitive Capabilities International
10:00 - 10:45

Connectivity, Adaptibility and Artificial Intelligence – Trends in Production Management / EN tlmočené


• Digitálne dvojčatá, prepojené pracovné systémy, automatizácia a samoorganizácia
• Adaptívne, flexibilné a prispôsobiteľné systémy práce
• Umelá inteligencia na úrovni plánovania a na úrovni obchodov - prvé kroky v priemyselnej praxi
Sebastian Schlund, Oblasť výskumu Interakcie človek-stroj,Fraunhofer Austria Research
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 12:00

Toyota KATA v podmienkach slovenského výrobného závodu / SK


• Toyota Kata - filozofia a smer
• Toyota Kata vs. Six Sigma
• Implementácia Toyota Kata v Nemak Slovakia
Radoslav Palacka, Vedúci Lean manažmentu, Nemak Slovakia
12:00 - 12:45

Nehoríš, nezapáliš / SK


• V dnešnej dobe dostupnej technológie bude stále potrebnejšie aktivovať ľudský potenciál
• Ako využiť silné stránky jednotlivcov v tíme v prospech rastu zaangažovanosti
• Ako zaujať milenials a prepojiť ich s digitalizáciou
• Ako budovať tím, nielen na lokálnej úrovni
Daniela Petriková, Divízna riaditeľka pre východnú Európu, Lear Corporation Seating Slovakia
12:45 - 13:45

Spoločný obed

13:45 - 14:30

There is no elevator to success, you have to take the stairs / SK


• Lean transformácia Whirlpool Slovakia
• Prepojenie HR & FIN & Operation
• Na detailoch záleží - World Class Manufacturing vo Whirlpool Slovakia
• Ako zmeniť uhol pohľadu, keď vám dochádzajú nápady
Marcel Karpinský, Výrobný manažér, Whirlpool Slovakia
14:30 - 15:15

Aj výroba by mala mať srdce / SK


• Kultivovaná výroba ako konkurenčná výhoda
• Vyrobné s láskou - vyššia kvalita
• Technické možnosti pre vyššiu výkonnosť a humánnosť
• Ako byť neustále atraktívny pre vlastných pracovníkov
Juraj Habovštiak, Konateľ, MTS
15:15 - 15:45

Prestávka

15:45 - 16:30

Od tužky k tabletům / CZ


• /Ne/dokonalosti současných informačních systémů.
• Digitalizace jako pilulka na problémy?
• Přínosy očima našich výrobních firem.
Jan Sklenář, Chief Technology Officer, B2A Software Development
16:30 - 17:15

K úspěchu firmy hierarchickou strukturu nepotřebujete / CZ


• Jak jsme se stali první českou průmyslovou společností, která zrušila hierarchickou strukturu a používá organickou strukturu na bázi sebeřízení a holakracie.
• Jaký vliv má tato změna na realizaci projektů průmyslové automatizace pro přední světové společnosti.
• Jak je to provázáno na agilní způsob řízení projektů i firmy.
• Jaké má naše bublinková struktura výhody a nevýhody.
• Jak náročné bylo tento systém zavést.
Tomáš Vránek, CEO, ICE Industrial Services
17:15 - 18:00

Prestávka na ubytovanie sa, networking

18:00 - 22:00

Večerný program s rautom

Streda 16. 10. 2019

09:00 - 09:45

Neuzatvárajte sa v bubline manažmentu / SK


• 2014 Direktívny manažment
• 2016 Od manažmentu k leadershipu
• 2018 Nová dimenzia v oblastiach RTCI - Respect, Trust, Courage, Influence
• 2020 Firma sa učí od zamestnancov
Martin Štěpánek, CEO, KraussMaffei Technologies
09:45 - 10:20

Jak využít 'Value Stream Model' a umělou inteligenci při optimalizaci výrobních procesů / CZ

Vytvoření jednotného přehledového analytického modelu výrobního procesu, tzv. Value Stream Modelu, umožňuje zmapovat jeho různé aspekty od technických, procesních až po finanční. Pomocí tohoto modelu je možné identifikovat neefektivity současného výrobního procesu, navrhnout jeho optimalizaci ve formě okamžitých opatření, jednoduchých projektů a koncepčních programů.
Řízení kvality pomocí systému strojového rozpoznávání vad /machine learning/ umožňuje na digitálních snímcích vybraných výrobků, za pomocí neuronových sítí, automaticky odhalovat známé defekty na výrobcích ve výrobním procesu a zvyšovat tak kvalitu a celkovou efektivitu výroby.
Radim Bullawa, Industrial Engineering Manager, Dormer Pramet
10:20 - 10:50

Prestávka na kávu a networking

10:50 - 11:25

Technológia digitálneho dvojčaťa a jej využitie pri automatizácii výrobných a zásobovacích procesov / SK

Technológia digitálneho dvojčaťa sa používa od roku 2002, avšak jej nasadenie sa najčastejšie používa v pasívnej forme, teda ako virtuálny model navrhnutý pre simulácie a analýzy prevažne zásobovacích trás a cyklov. Vzhľadom na potenciál funkcionality digitálneho dvojčaťa predstavuje táto technológia kľúčový predpoklad správne fungujúcich kyberneticko-fyzikálnych výrobných systémov. Prípadová štúdia demonštruje nasadenie digitálneho dvojčaťa pre optimalizáciu zásobovacích procesov a prínosy pre podnik aj vzhľadom na ostatné Industry 4.0 technológie ako kyberneticko-fyzikálne systémy, umelá inteligencia, priemyselný internet vecí a veľké dáta.
Peter Bilík, Smart Industry solutions designer, ANASOFT APR
11:25 - 12:10

Jak vystoupit ze „šedé zóny“ / CZ


• Odvaha k rotaci managementu
• CZUB denní management
• Koučování na úrovni mistrů a parťáků
Jiří Kundrata, Výrobný riaditeľ, Česká zbrojovka

Pavel Michalčík, Vedúci výroby, Česká zbrojovka
12:10 - 12:45

Rozsáhlá modernizace výroby / CZ

V letech 2018/2019 probíhala modernizace výroby a přechod od dávkové výroby na one piece flow. Jednalo se u nás o naprosto zásadní změnu výroby a myšlení. Chceme se touto cestou podělit o zkušenosti a motivovat ke změnám.
Jiří Kovář, Industrial Optimalization Specialist, Robe lighting
12:45 - 13:00

Ukončenie konferencie

13:00 - 14:00

Obed