Kým pripravíme program na rok 2019, inšpirujte sa prednáškami 2018.

Utorok 23. 10. 2018

08:00 - 08:45

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie konferencie

Róbert Debnár, Jozef Krišťak, IPA Slovakia
09:15 - 10:00

Prečo je flexibilná výroba budúcnosťou?

Ako byť konkurencieschopný v malosériovej / zákazkovej výrobe. Umelá inteligencia: Ako cloudový algoritmus šetrí 19% energie na obrábacom zariadení?
Maurizio Porta, Porta Solutions
Jazyk prednášky: EN s tlmočením do slovenčiny
10:00 - 10:45

Digitálny podnik - Protherm Production

Predstavenie spoločnosti a prezentácia výrobného manažmentu v Protherm Production. Oblasti zavádzania prvkov Industry 4.0 v Protherm Production. Zrealizované a implementované projekty v rámci automatizácie a digitalizácie závodu a jednotlivých procesov, vízia do budúcna.
Tomáš Šlambora, Protherm Production
Jazyk prednášky: SK
Juraj Hornáček, Protherm Production
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 12:00

Hierarchia a vzťahy v tíme v kolektívnom športe

Nový člen mužstva, motivácia v krízových situáciách, vzájomná a individuálna zodpovednosť hráča.
Richard Lintner, Pro-Hokej
Jazyk prednášky: SK
12:00 - 12:45

Smart riešenia v OMS

Z predaja svietidiel vznikol biznis model dizajnu, konfigurovania a predaja svetla. Ako prechod k flexibilným výrobným bunkám priniesol zvýšenie pružnosti a produktivity výroby.
Radovan Slíž, OMS
Jazyk prednášky: SK
12:45 - 14:00

Obed

14:00 - 14:45

Produktivita - keď majiteľ (ne)odovzdáva funkciu manažérovi

Úskalia rastu súkromných firiem budovaných od nuly, na zelenej lúke. Veľkosť firmy už nie je riadená len majiteľom. Rozhodnutie sa, hľadanie a zácvik manažéra. Úskalia a riešenia konfliktov medzi majiteľom a manažérom.
Miroslav Galuška
Jazyk prednášky: CZ
14:45 - 15:30

Koučing Kata v Schaeffler Kysuce pre podporu Lean myslenia

Ako začleniť koučing do firmy s 5000 zamestnancami? Ako sa zamerať na rozvoj a potenciál človeka? Ako premeniť znalosti na zručnosti a pritom si vytvoriť efektívne návyky umožňujúce dosahovať stanovené ciele cez Kata koučing? Aké základné koučovacie zručnosti by mal mať riadiaci pracovník, aj o tom bude prednáška. Rečníci predstavia čím prešlo oddelenie MOVE na ceste k LEAN kultúre a prečo sa jeho pevnou časťou stali LEAN kouči.
Michal Šašváry, Schaeffler Kysuce
Jazyk prednášky: SK
Rastislav Majerík, Schaeffler Kysuce
15:30 - 16:00

Prestávka na kávu a networking

16:00 - 16:45

Kusová a sériová výroba v súčasnosti na Slovensku

Chápanie kusovej vs. sériovej výroby. Dopady nepochopenia kusovej a sériovej výroby. Aplikácia poznatkov moderných metód do kusovej a sériovej výroby.
Róbert Gregorovics, HF NaJUS
Jazyk prednášky: SK
16:45 - 17:30

Jednoduché riešenia, ktoré pomáhajú prekonať veľké zmeny

Využitie moderných technológií pre štandardné procesy, elektronické audity vo výrobnom procese, online prehľad o internej logistike a automatický zber dát.
František Kall, Whirlpool Slovakia
Jazyk prednášky: SK
17:30 - 18:30

Prestávka na ubytovanie sa a networking

18:30 - 22:00

Večerný program s rautom

Pokračujte v diskusii aj večer. Spoznajte účastníkov a vymeňte si navzájom skúsenosti. K dobrej nálade vám bude hrať jazzová speváčka La Jana.

Streda 24. 10. 2018

09:00 - 09:45

Smart factory a inovatívna mobilita v praxi

Zdieľanie reálnych skúseností z projektov vo svetových korporáciách. Využitie týchto skúseností na štart reálnych projektov Industry 4.0. Smart manufacturing, procesná integrácia, procesná vizualizácia a optimalizácia, spoľahlivosť a dostupnosť procesov.
Roman Heřmánek, Carrier Refrigeration Operation Czech Republic
Jazyk prednášky: CZ, SK
Ivan Gallo, East-Gate
09:45 - 10:30

Danfoss Plant transformation towards Smart Factory

Vízia zmeny nielen logistického konceptu vstupu a výstupu materiálov z podniku s dôrazom na skrátenie lead time a smart riešení, ale aj vízia nastavenia myslenia zamestnancov. Digitalizácia a vizualizácia ako prostriedok k zhmotneniu predstáv a cieľov. Zvýšenie konkurencieschopnosti a udržanie pozícií na trhu pomocou agilného a flexibilného Danfoss prostredia.
Marcel Dubec, Danfoss Power Solutions
Jazyk prednášky: SK
Jozef Hamar, Danfoss Power Solutions
10:30 - 11:00

Prestávka na kávu a networking

11:00 - 11:45

Lean Six Sigma v procese poskytovania úverov

Je proces poskytnutia úveru v banke až natoľko odlišný od procesu výroby fyzického produktu, že v ňom nie je možná aplikácia LSS nástrojov? Je možné pomocou LSS nástrojov v banke dosahovať zlepšovanie procesov? Akú úlohu zohráva pri naštartovaní a ukotvení trvalého zlepšovania v banke governance model?
Miriam Kasanická, Tatra Banka
Jazyk prednášky: SK
11:45 - 12:30

Riadenie zmeny

Motivácia, komunikácia, podniková kultúra, change management, tímová spolupráca a neustále zlepšovanie s mnohými príkladmi z praxe.
Martin Bednarz, Škoda Vagonka
Jazyk prednášky: CZ
12:30 - 13:30

Obed

Zmena programu vyhradená.